Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επείγουσα – Προσωπική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ τ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα τακτικά Μέλη της Ένωσης τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών όπως προσέλθουν την 17η Απριλίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην Αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, για να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του ισχύοντος Καταστατικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Ανακοινώσεις.
2.  Λογοδοσία και έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. από 1ης Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2015.
3.  Οικονομικός Απολογισμός της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2015.
4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5.  Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Οικονομικών και Διαφάνειας του άρθ. 16 του Καταστατικού.
6.  Απαλλαγή του Δ.Σ. των ευθυνών του, των Μελών της Ε.Ε. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
7.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων της Διοίκησης. (E.E. και Π.Σ.)

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υπογραφή ΠροέδρουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει υποχρεωτικώς άνευ άλλης προσκλήσεως, με τα ίδια θέματα, της ημερησίας διάταξης, την Κυριακή 24 Απριλίου 2016, την ίδια ώρα και εις τον αυτόν τόπο, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 12 του Καταστατικού θα θεωρηθεί νομίμως συγκροτημένη οσαδήποτε Μέλη και αν παρευρεθούν.

Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στην ανάγνωση και της δευτέρας σελίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου