Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

 

Ανακοίνωση του Δ.Σ.

της Ένωσης τέως Βουλευτών-Ευρωβουλευτών

Πρόσφατα με την έκδοση απόφασης του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, ήτοι του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί επανακαθορισμού της σύνταξης δικαστικού λειτουργού, είδαν το φως της δημοσιότητας σχόλια του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, αλλά και πρωτοφανείς δηλώσεις πρωτοκλασάτων μελών της κυβέρνησης και Γεν. Γραμματέων Υπουργείων, που ξεχειλίζουν από φθηνό λαϊκισμό, που συνιστά θρυαλλίδα στα θεμέλια του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Και καλά μερίδα του Τύπου συνηθίζει να ελευθεριάζει και να ασχημονεί. Να λαϊκίζουν όμως και να ασχημονούν και ορισμένα μέλη της κυβερνήσεως, η οποία καθημερινώς διαφημίζει  και  επικαλείται τη δημοκρατία και εξορκίζει τον λαϊκισμό ως υπονομευτή της δημοκρατίας αυτό είναι από τα άγραφα και δεν καταπίνεται με τίποτε!! Στην Ελληνική Επικράτεια  κάθε άνθρωπος δικαιούται κατά το Σύνταγμά μας και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Ε.Σ.Δ.Α.] δίκαιης, αμερόληπτης και  αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας κατά των αυθαιρεσιών των οργάνων της διοικήσεως, οργάνων της Εκτελεστικής Εξουσίας, να προσφύγει όχι στους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι εάν ασκούσαν διαχρονικά ευόρκως και αποτελεσματικώς τα καθήκοντα τους, δεν θα εχρειάζετο ο πολίτης να ταλαιπωρείται και να ξοδεύεται προσφεύγοντας στην Διοικητική Δικαιοσύνη. Και τότε βεβαίως δεν θα υπήρχε και θέμα αναδρομικών, τα οποία τόσο πολύ αιφνιδίασαν και αποσυντόνισαν τους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να προβούν στις πρωτοφανείς και αχαρακτήριστες δηλώσεις των. Επομένως τί το πιο φυσικό και εύλογο ο συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός νιώθοντας αδικούμενος να προσφύγει στον φυσικό του Δικαστή και όχι στην Εκτελεστική Εξουσία για να βρει το δίκιό του. Φυσικός του δε Δικαστής είναι το Ειδικό δικαστήριο του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος [ Μισθοδικείο  ], το οποίο συγκροτείται  από τρεις Δικηγόρους, τρείς καθηγητές των Νομικών  Σχολών και τρείς μόνο Δικαστές και στη συνέχεια το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεσμεύεται να συμμορφωθεί προς τις νομικές σκέψεις, λύσεις και παραδοχές του Ειδικού Δικαστηρίου [ Μισθοδικείου ] όταν εκδίδει την απόφασή του. Σημειωτέον δε ότι η άνω απόφαση δεν αφορά τους βουλευτές. Δοθέντος, ότι βάθρο του Πολιτεύματος της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτής Δημοκρατίας είναι η πραγματική και όχι η λεκτική διάκριση των τριών εξουσιών, Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής, τα άδικα και λαϊκίστικα πλήγματα  κατά της Δικαστικής Εξουσίας, που είναι και οφείλει κατά το σύνταγμα να είναι  άγρυπνος φύλακας της Δημοκρατίας, υπονομεύουν και καίρια φθείρουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

 

Αθήνα, 15-9-2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 14η Σεπτεμβρίου τ.ε. έγινε ανασύνθεση του Δ.Σ. και ανακατανομή των κατά το καταστατικό της Ενώσεως αξιωμάτων ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος: Ανδρεουλάκος  Απόστολος

Αντιπρόεδρος : Δαμιανός Θεόδωρος

Γενικός Γραμματέας: Σαλαβράκος Νικόλαος

Ταμίας: Καλτεζιώτης Νικόλαος

Μέλη:

Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Ηλίας Παπαηλίας

Ανδρέας Μακρυπίδης

 

Η Ένωση τ. βουλευτών και ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων, με την πείρα των μελών της εκφράζει τις διακομματικές της απόψεις για όσα προβληματίζουν την Ελληνική κοινωνία.

Συμμετέχει στις τακτικές  συνελεύσεις των ενώσεων των τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών των 27  Ευρωπαϊκών κρατών  όπου προβάλλει τις Ελληνικές θέσεις.