Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

 

Επιστολή προς  συναδέλφους

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2024

Θέμα: «Ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των οργάνων της διοίκησης»

Ως γνωστόν, υπάρχει πληθώρα τελεσίδικων και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες από ετών έχουν δικαιώσει  συναδέλφους σχετικά με το ύψος της δικαιούμενης βουλευτικής αποζημιώσεως και των εντεύθεν αντίστοιχων αναδρομικών.

Οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις είναι οι μόνες που δεν εκτελέστηκαν. Αντίθετα, έχουν εκτελεσθεί όλες οι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις και έχουν χορηγηθεί τα δικαιούμενα αναδρομικά σε περιπτώσεις ιατρών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών, Δικαστικών, Στρατιωτικών και Χορηγίες Δημάρχων.

Επειδή δεν εκτελούνται οι αποφάσεις αυτές, που αφορούν τους συναδέλφους, κατόπιν προσφυγής των, το τριμελές Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είναι αρμόδιο για να κρίνει τη συμμόρφωση ή μη της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3068/2002, διεπίστωσε τη μη συμμόρφωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και επέβαλλε σχετικά χρηματικά πρόστιμα, τα οποία η Διοίκηση έχει ήδη καταβάλει.

Επειδή είναι προφανές, ότι έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα της απιστίας εις  βάρος του Δημοσίου και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος, παρακαλούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν επιτύχει αποφάσεις του τριμελούς Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις του Ν.3068/2002, όπως προσκομίσουν  ή αποστείλουν στην Ένωση τις αποφάσεις επιβολής προστίμων και τα παραστατικά απόδειξης είσπραξης αυτών, για να τρέξουν στη συνέχεις οι σχετικές ποινικές διαδικασίες.

Για την Ένωση

               Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

            Ανδρεουλάκος Απ.                                                 Σαλαβράκος Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου