Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Διευκρινίσεις επί αδίκων ισχυρισμών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Διευκρινίσεις επί αδίκων ισχυρισμών»

Προς ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών μετά τα όσα ανακριβή και άδικα λέγονται σε σχέση με τις συντάξεις των τέως Βουλευτών, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα εξής:
1)  Η βουλευτική σύνταξη (χορηγία) από το 2010 μέχρι σήμερα έχει υποστεί αθροιστικά 11 (ένδεκα) μειώσεις, σε συνολικό ποσοστό 51,11%, ποσοστό που καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων έχει υποστεί.
Η ανώτερη βουλευτική σύνταξη με 17 τουλάχιστον έτη βουλευτείας, που αφορά μόνο το 20% των 460 συνταξιούχων βουλευτών, δεν ξεπερνά σήμερα τα €1850 προ φόρων, μετά δε τη φορολόγηση, η ανώτερη καθαρή βουλευτική σύνταξη σήμερα ανέρχεται στα €1550, από €4000 περίπου καθαρά που ήταν πριν το 2010.
2)  Όταν οι βουλευτικές συντάξεις συντρέχουν και με δεύτερη σύνταξη, π.χ Βουλευτής-Δικηγόρος, Γιατρός, Μηχανικός, τ. Δημ. Υπάλληλος κλπ, κατ’ εξαίρεση, που αφορά μόνο τους συνταξιούχους Βουλευτές και τους άλλους αιρετούς (Δημάρχους κλπ), επιβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012 επιπλέον μείωση 20% επί της βουλευτικής σύνταξης, δηλαδή το συνολικό ποσοστό μείωσης ανέρχεται σε 71%, μειώνοντας το μηνιαίως καταβαλλόμενο συντάξιμο ποσό από €1550 σε €1250.
3)  Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι Βουλευτές με θητεία έως 17 έτη λαμβάνουν συντάξιμες αποδοχές προ φόρων από €700 έως €1400, μετά την ως άνω μείωση των μνημονιακών νόμων.
4)  Επίσης αληθές είναι και αποκρύπτεται τεχνηέντως ότι όλοι οι συνταξιούχοι Βουλευτές κατέβαλαν μέχρι το 2012 ασφαλιστικές εισφορές 6% μηνιαίως για όλα τα έτη βουλευτείας.
5)    Όλα αυτά ενώ το Σύνταγμα και η πάγια νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων εξισώνει από το 1964 τη βουλευτική αποζημίωση και κατ’ επέκταση τη βουλευτική (χορηγία) σύνταξη με τις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές των Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων, που ανέρχονται σήμερα σε καθαρό ποσό των €4000 μηνιαίως.
6)     Επομένως οι αιτιάσεις ότι δήθεν οι συνταξιούχοι Βουλευτές εξαιρούνται από τις περαιτέρω μειώσεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αν μη τι άλλο είναι άδικες, δεδομένου ότι όπως αναφέρθηκε, οι βουλευτικές συντάξεις έχουν μειωθεί κατ’ εξαίρεση με ειδικούς νόμους που δεν αφορούν τους άλλους συνταξιούχους, αλλά μόνο τους αιρετούς, σε ποσοστό 71%, ποσοστό το οποίο σε καμία περίπτωση θα προσεγγίσει οποιαδήποτε άλλη κατηγορία συνταξιούχων και μετά την εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου.

 Δηλαδή τυχόν ένταξη των συνταξιούχων βουλευτών και στις νέες διατάξεις, μειώσεων για συντάξεις άνω των €1300, είναι αυτονόητο ότι θα προϋπέθετε την κατάργηση των ειδικά για τους Βουλευτές επιβληθεισών μειώσεων, ιδιαίτερα δε της μείωσης του 20% του ν.4093/2012.
Διαφορετικά οι τελικές μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών των Βουλευτών θα ανερχόταν σε ποσοστό άνω του 85% (!), δηλαδή θα ισοδυναμούσε με πλήρη δήμευση των συντάξεων.
Τα παραπάνω αναφέρονται ρητά και στην από 19/1/2016 υπ’ αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 1006848 ΕΞ 2016/771 απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη σε σχετική ερώτηση Βουλευτών.
Για τη σωστή πληροφόρηση των πολιτών απαιτείται έρευνα και γνώση όσων έχουν δημόσιο λόγο και ευθύνη να ενημερώνουν τους πολίτες, γιατί οι αθέλητες ή ηθελημένες ανακρίβειες, αφ’ ενός δημιουργούν λαθεμένες και άδικες εντυπώσεις στους πολίτες, αφ’ ετέρου δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη.

 Το Δ.Σ. της Ένωσης τ. Βουλευτών - Ευρωβουλευτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου