Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

ΟΔΥΝΗΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

 

Με οδύνη αποχαιρετά η Ένωση τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών την  εξαίρετη συνάδελφο Ελσα  Παπαδημητρίου,  αρχιτέκτονα  με πλήθος επιστημονικών  γνώσεων και δυναμική παρουσία στην Βουλή. Ξεκίνησε την πολιτική της πορεία ως Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας  την περίοδο 1990-19992 με αποτέλεσμα η στερεά Ελλάδα να ήταν η πρώτη στην αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων.

Συνέχισε ως Γενικός γραμματέας ΥΠΕΧΩΔΕ και το 1993 εκλέγεται βουλευτής Αργολίδας μέχρι το 2011.

Κατά την θητεία της στην βουλή των Ελλήνων διακρίθηκε για την δυναμική της παρουσία  και ιδιαίτερα  για την συμμετοχή της στο συμβούλιο της Ευρώπης και της δυτικοευρωπαϊκής ενώσεως, όπου και στα δύο αυτά όργανα εξελέγη ομόφωνα ως αντιπρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Ενώσεως

Αριστείδης Τσιπλάκος  

 

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αγαπητοί /ές Συνάδελφοι, αγαπητά Πάρεδρα μέλη, αγαπητοί δικαιούχοι βουλευτικής χορηγίας – σύνταξης,

1.Για όσους από εσάς έχει εκδοθεί επί Εφέσεώς σας διαπλαστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία, παρότι έχει καταστεί αμετάκλητη, δεν έχει ακόμη πληρωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τώρα Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει, εντός πενταετίας από της εκδόσεως της, άνω, αποφάσεως, αφενός να ασκήσετε καταψηφιστική αγωγή για να μην παραγραφεί η απαίτησή σας, παρότι έχετε θετική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 6 κ.λ.π., του Ν.4270/2014, αφετέρου όσοι επιθυμούν να ασκήσουν νέο δικόγραφο έφεσης ή αγωγής για το επόμενο της πενταετίας χρονικό διάστημα, από την κατάθεση του πρώτου δικογράφου σας, θα πρέπει να το ασκήσουν για τον ίδιο λόγο (για να μην παραγραφεί η απαίτησή τους). Πέραν των ανωτέρω, από της καταθέσεως και επιδόσεως της καταψηφιστικής αγωγής, η απαίτησή σας γίνεται τοκοφόρα.

 ΙΙ.Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν.3068/2002, για την συμμόρφωση του Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. προς την εκδοθείσα για λογαριασμό σας απόφαση του Δικαστηρίου, μέσω του δικηγόρου σας, μπορείτε να ασκήσετε τρεις (3) αιτήσεις προς το Τριμελές Συμβούλιο Εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ζητήσετε τη συμμόρφωση των, άνω, υπηρεσιών σύμφωνα με το διατακτικό της άνω απόφασής σας. Μετά την κατάθεση της τρίτης αιτήσεως, το Δικαστήριο θα επιβάλλει στο Δημόσιο και τώρα στον e-ΕΦΚΑ, πρόστιμο εναντίον των άνω υπηρεσιών και υπέρ σας για τη μη συμμόρφωση των, άνω, υποχρέων για την εκτέλεση της αποφάσεώς σας. Η διαδικασία αυτή είναι μεν χρονοβόρα, αλλά είναι αναγκαία, αφού ασκεί με νόμιμο μέσο πίεση στο Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. για την εκτέλεση της αποφάσεώς σας. 2 Επίσης, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί με μεγαλύτερο πρόστιμο σε βάρος του Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α.

 ΙΙΙ. Ένα μεγάλο, επίσης, ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι νέες συντάξεις των συναδέλφων κανονίζονται πλέον από την ψήφιση του Ν.4387/2016 και μετά, όχι με το ν.δ.99/1974, το Ζ΄Ψήφισμα της Βουλής κ.λ.π., αλλά με το Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), παρότι στον, άνω, νόμο, πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι βουλευτές υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Αντίθετα, μάλιστα, το πρώτο σχέδιο νόμου τους εξαιρούσε ρητά. Επιπλέον, οι βουλευτές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί κ.λ.π., δεν λαμβάνουν μισθό αλλά αποζημίωση. Δεν έχουν καμιά εξάρτηση από το Δημόσιο. Δεν διορίζονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο, αλλά εκλέγονται από τον κυρίαρχο Ελληνικό λαό και είναι αντιπρόσωποι του Λαού και του Έθνους. Οι διατάξεις του ν.4387/2016 αναφέρονται και καταλαμβάνουν, πρωτίστως, τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι μόνιμοι ή ισόβιοι, εξαντλούν τον υπηρεσιακό τους βίο και την ιεραρχία και όχι τους βουλευτές. Οι βουλευτές, εδώ και 50 και πλέον χρόνια συνταξιοδοτούνται από ειδικούς νόμους που προαναφέρθηκαν. Η υπαγωγή των συντάξεων των βουλευτών στον ν.4387/2016, μειώνει ακόμη περισσότερο την βουλευτική σύνταξη των νέων συνταξιούχων, αφού ο συντελεστής αναπλήρωσης, λόγω των ολίγων συνήθως ετών βουλευτείας, είναι αρνητικός, δηλαδή 0,77 από 1 - 15 έτη.

 ΙV. Όμως και οι ‘’παλιοί’’ συνταξιούχοι βουλευτές, αυτοί δηλαδή που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Ν.4387/2016, δεν θα μείνουν, εντελώς αλώβητοι, αφού είναι γνωστό, ότι η σύνταξή τους από 01.01.2019 θα επανυπολογιστεί, εάν δεν έχει, ήδη, επανυπολογιστεί, με τα δεδομένα του Ν.4387/2016 (άρθρα 14 και 33) και στη συνέχεια η σύνταξή τους, στην περίπτωση που λαμβάνουν και άλλη σύνταξη, θα σωρευτεί με την άλλη σύνταξή τους. Για τους παραπάνω λόγους και μετά από συζήτηση με ειδικούς που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, φρονούμε, ότι και για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες (δηλαδή για τόσο στις κανονιζόμενες βουλευτικές συντάξεις με τον Ν.4387/2016, όσο και στις επανυπολογιζόμενες «παλιές» συντάξεις με τον Ν.4387/2016, οι συνάδελφοι και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως βουλευτική χορηγία – σύνταξη (χήρες, άγαμες θυγατέρες κ.λ.π.), πρέπει να προσφύγουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προσβάλλοντας τις κανονιστικές πράξεις υπολογισμού και επανυπολογισμού των συντάξεών τους με 3 τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί νομικά το ζήτημα δεν έχει κριθεί ακόμη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρότι έχουν κατατεθεί πολλά δικόγραφα για το θέμα αυτό, το οποίο μάλλον θα συζητηθεί το φθινόπωρο και δεν πρέπει να αφεθεί να παγιωθεί μία νομική κατάσταση που δεν προσιδιάζει στους βουλευτές. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, καμία Κυβέρνση δεν προσπάθησε να επιλύσει κανένα από τα θέματα των βουλευτών. Το αντίθετο μάλιστα. Το Δημόσιο και ο Ε.Φ.Κ.Α., εντελώς ανεπίτρεπτα και αντισυνταγματικά , διαχρονικά, δεν εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν βουλευτές. Όμως με την κατάθεση της καταψηφιστικής αγωγής και με την απόφαση που θα εκδοθεί, το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ε.Φ.Κ.Α. θα αναγκαστούν, εκ των πραγμάτων, τόσο να εκτελέσουν τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, όσο και να συμμορφωθούν με τις συνταγματικές και άλλες διατάξεις που ορθά ερμηνευόμενες, προκύπτει, ότι οι βουλευτές δεν εντάσσονται στο καθεστώς του Ν.4387/2016, αλλά στις διατάξεις του ν.δ. 99/1974, του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος της Βουλής και στην από 22.12.1964 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που απασχολούν τους βουλευτές, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε και θα συζητήσουμε εν καιρώ . Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τσιπλάκος                      Κέλλυ Μπουρδάρα

 

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019


ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΑΙΣΧΟΣ.
ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Ντροπή κ. Τσίπρα
Στηριχθήκατε και επιτρέψατε στους δύο μουσουλμάνους βουλευτές της παράταξης σας να καθορίσουν με την ψήφο τους την ύπαρξη της Ορθοδοξίας στο Σύνταγμα της Χώρας.

Ντροπή κ. Τσίπρα,
Μας διχάζετε, ποδοπατώντας και αμαυρώνοντας τις θυσίες των Ελλήνων για την πίστη τους στην Ορθοδοξία.

Ντροπή κ. Τσίπρα
Η αυθάδεια και η βάναυση πρόκληση της μειοψηφίας απέναντι στα πιστεύματα και την ιστορία αυτού του Λαού σύντομα θα πάρει την απάντηση που της αξίζει.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
τ. Βουλευτής Επικρατείας

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

ΟΙ "ΠΡΕΣΠΕΣ" ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΦΕΡΝΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

"Η τελική πράξη της εθνικής ήττας γράφτηκε χθες στη Βουλή με την διαπόμπευση και την γελοιοποίηση του πολιτικού συστήματος.
Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης περαστικών προσώπων και κομμάτων, γίνεται όχι μόνο βωμός θυσίας της τιμής και της ιστορίας του Λαού μας αλλά και δοχείο απόρριψης του Κοινοβουλευτισμού και των θεσμών του.
Αλλά ως πότε;"

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
                                                         τ. Βουλευτής Επικρατείας 

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

«Ο ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία, να υπάρχουν ανάμεσά μας, τέρατα, νοσταλγοί του ναζισμού.
Το ολοκαύτωμα, η αφαίρεση της ζωής από 70.000 αδέλφια μας, Έλληνες – Εβραίους στην γερμανική κατοχή, θα πρέπει να είναι για όλους μας ιερό διαχρονικό πανελλήνιο πένθος. Όπως, διαρκές πένθος είναι η καταστροφή της Ελλάδας και του Λαού της στα χρόνια της χιτλερικής εισβολής και κατοχής.

                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

                                   τ. Βουλευτής Επικρατείας

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Τελευταίο Σχόλιο προ της εθνικής ήττας...

"Η ορατή από κάθε πλευρά, πεισματική και φρενήρης προσπάθεια, να κλείσουν το θέμα της αποκαλούμενης ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, με διάτρητα και άμετρα επιχειρήματα, πρέπει όλους τους Έλληνες να μας προβληματίσει.
Τα όσα γίνονται στο προσκήνιο και ιδίως στο παρασκήνιο και όσα θα επακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες θα καταγραφούν ως μοναδικά στην πολιτική και εθνική μας ζωή.
Η πρόθυμη κυβέρνηση, θα βρει τις ψήφους που χρειάζονται οι "σύμμαχοι" και φίλοι μας Αμερικανοί και Γερμανοί... Κανείς όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι η σκοπιανή παράνοια θα μεταλλαχθεί αργά ή γρήγορα σε μεταστατικό καρκίνωμα για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, οι εκδηλώσεις και η πικρία των πατριωτών δεν θα πρέπει να επιτρέψουν την βία ή τις ασχημίες εις βάρος πλανημένων συνελλήνων.
Όχι σε πράξεις διχαστικές. Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ είναι κατάρα" για τον Λαό και την Χώρα.

                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
                                                                                                   τ. Βουλευτής Επικρατείας 

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

VENI VIDI VICIVENI   VIDI   VICI

Η καθ’ όλα άξια και καπάτσα κ. Μέρκελ έφθασε στα … «κατεχόμενα», έκανε δηλώσεις για το Σκοπιανό και απήλθε. Ζήτω η Ελλάς!

Κωνσταντίνος Δ. Πυλαρινός

τ. Βουλευτής Επικρατείας