Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ:

α) Η συμβολή στην ενδυνάμωση και εμβάθυνση των δημοκρατικών, κοινωνικών και κοινοβουλευτικών θεσμών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
β) Η συμβολή στην ισχυροποίηση της Ελλάδος μέσα στην Ευρώπη και τον κόσμο ως παράγοντα ειρήνης, επιστημονικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
γ) Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ του συνόλου του πολιτικού κόσμου προς όφελος των ζωτικών θεμάτων του τόπου.
δ) Η προστασία του κύρους των κοινοβουλευτικών θεσμών και η ανάληψη υπερκομματικών δράσεων για την εδραίωση των αρχών του διαλόγου, της ανοχής, της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας.
ε) Η προστασία της Ελληνικής γλώσσας, της ανθρωπιστικής παιδείας και των αρχών και πολιτιστικών αξιών του Ελληνισμού χωρίς φυλετικούς ή άλλους διαχωρισμούς.
στ) Η συνεχής προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτή γενικώς προσδιορίζεται από τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος και ειδικότερα η συμμετοχή της Ένωσης σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς και φιλαλληλίας με την παροχή κάθε δυνατής ηθικής, νομικής ή και υλικής βοηθείας στις ασθενέστερες ομάδες και τα δοκιμαζόμενα άτομα και η στήριξη του έργου των αντιστοίχων φορέων και ιδρυμάτων της Χώρας.
ζ) Η ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται από τη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, της παιδικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των γυναικών.
η) Η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στην πολιτιστική και ιστορική μας κληρονομιά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου